Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Analizy


  • Wiedeń – modelowe smart city

    Wiedeń to modelowe smart city przodujące w światowych rankingach. Polskie miasta już dziś biorą z niego przykład podobnie jak spółki realizujące program Mieszkanie+

  • 16 miast jest już smart. Badania Ministerstwa

    16 największych miast realizuje strategie bądź elementy smart miasta – wynika z danych resortu rozwoju. Poza nimi istnieje grupa kilkunastu średnich miast, które równie aktywnie działają w obszarze smart city. […]


Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.