Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

CYBERSEC – European Cybersecurity Forum

Miasta #smartcities mogą stać się przestrzenią wojny cybernetycznej. Pomieszanie starych systemów z nowymi, ekspozycja komponentów miasta nie przygotowanych do bycia wystawionym na cyberataki naraża nas na szereg zagrożeń. Jutro w Katowicach na CYBERSEC – European Cybersecurity Forum podzielę się wnioskami na temat możliwości zabezpieczenia naszych miast #smartcity za pomocą #Blockchain. W innych sesjach tematycznych pojawi się także kwestia geopolityki i cyberobronności w kontekście 5G, w której zabierze głos Jacek Bartosiak.

Blockchain to pojęcie oznaczające nie tylko działającą w rozproszeniu baza danych. To całkowicie nowy system międzyinstytucjonalny, który wyprowadza dane z silosów i umożliwia tworzenie nowej ekonomii. Niestety sensory #IoT, systemy zarządzania miastem, karty miejskie, a przecież też instytucje i osoby są narażone na przestępczą działalność. Jak się przygotować do obrony? Czy w końcu zaczniemy myśleć o naszej przyszłości i tworzyć własne plany i świadomość sytuacyjną? Mam nadzieję, że dyskutując w gronie tak zacnych panelistów posuniemy się krok do przodu w tworzeniu naszego bezpieczeństwa.

WYZWANIE, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZMIERZYĆ:

Obecnie 55% światowej populacji mieszka na obszarach miejskich. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazują, że do 2050 r. odsetek ten wzrośnie do 68%.

Miasta i społeczności miejskie stoją na czele rewolucji cyfrowej i bardzo często służą jako poligon doświadczalny dla nowych technologii i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, które pomagają stawić czoła kluczowym wyzwaniom w mieście – od transportu i zasilania do zaangażowania obywatelskiego. Regiony i miasta posiadają zasoby, umożliwiające im stanie się wiodącymi ośrodkami kompetencji i innowacyjności na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Lokalne ekosystemy pozwalają na realną i efektywną współpracę w gronie trzech kluczowych grup interesariuszy: sektora publicznego (zarówno z poziomu regionalnego i krajowego), ośrodków uniwersyteckich, a także sektora prywatnego, w tym dużych międzynarodowych firm, lokalnych MŚP i start-upów. Inną cechą wspomnianych ekosystemów jest wsparcie ze strony społeczności venture capital. Fundament ten umożliwia rozwój innowacyjnego sektora produktów i usług, który z kolei pomaga w realnym zabezpieczaniu cyfrowego DNA świata.

Huby cyberbezpieczeństwa istnieją już w niektórych regionach i miastach. Pozostali muszą być zachęcani i inspirowani, by podążać za trendem.

O wyzwaniach dla Polski pisaliśmy:

Smart City na Spalonej Ziemi – Historia Przyszłości Dubaju

ODPOWIEDŹ CYBERSEC:

W ramach formatu CYBERSEC REGIONS & CITIES zaproszeni zostaną przedstawiciele wybranych ośrodków innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu nawiązania współpracy oraz wymiany najlepszych praktyk z regionami i miastami EŚW, które nie nadążają w budowaniu Hubów Innowacji Cyfrowej na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Żeby odpowiednio zabezpieczyć cyfrowe DNA świata na nadchodzące lata musimy sprawić, aby transformacja cyfrowa miast od samego początku skupiała się na człowieku i bezpieczeństwie. Dlatego decydenci na szczeblu regionalnym muszą ściśle współpracować z liderami z branży, aby budować inteligentne oraz bezpieczne miasta i regiony stanowiące fundamentalną tkankę tworzącą nasz świat.

Formuła CYBERSEC CEE dedykowana regionom i miastom będzie stanowić odpowiednią platformę umożliwiającą zbliżenie sektora biznesowego, środowiska akademickiego oraz władz lokalnych i regionalnych, które pomogą w zagwarantowaniu znaczenia tych ośrodków dla dalszego rozwoju ludzi i technologii.

Więcej na stronie: https://cybersecforum.eu/pl/poland/cybersec-regions-cities/

#CSCEE19 #SecureDigitalDNA #CSEU19 #smartcitiespolska

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares