Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Dekalog

1. DBAJ O ROZWÓJ I PRIORYTETY
Technologia przede wszystkim musi służyć rozwojowi i jakości życia mieszkańców miasta. Przeważnie to oni sami wiedzą czego potrzebują. Rolą miasta jest tworzenie możliwości, w tym w miarę potrzeby, ram prawnych, instytycjonalnych, organizacyjnych oraz finansowych do rozwoju wszystkich jego interesariuszy.

2. INTEGRUJ
Połącz istniejące zasoby. Współpracuj wokół idei smart city na wielu płaszczyznach i z wieloma interesariuszami od miejskich jednostek, po środowiska obywatelskie, biznesowe, naukowe i badawcze. Współpraca jest potrzebna na każdym etapie funkcjonowania smart city, ze szczególnym naciskiem na etap planowania strategicznego oraz działań na rzecz akceptacji społecznej.

3. KOMUNIKUJ WIZJĘ
Najważniejszymi sprzymierzeńcami w realizacji odważnej wizji będą przekonani mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni interesariusze. Zmiany przeprowadzi skutecznie otwarty i profesjonalny lider

  •  

4. DBAJ O ZASOBY
Smart city dąży do efektywnej gospodarki energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, obniżenia kosztów swojego funkcjonowania w długim okresie i gospodarki opartej na obiegu zamkniętym. Buduj też bazę talentów i kompetencji, ponieważ to one są dźwignią rozwoju i paliwem przyszłego wzrostu!

5. DZIEL SIĘ DANYMI
Wiele innowacji, rozwiązań biznesowych i usprawnień funkcjonowania miasta powstanie wtedy, kiedy z danych  przetwarzanych i gromadzonych przez miasto będą mogli łatwo korzystać wszyscy zainteresowani.

  •  

6. BUDUJ ZAUFANIE
Miasto jest wiarygodnym gospodarzem platform współdzielenia „sharing economy”. Wspieraj kreatywność, udostępniając bezpłatnie oddolnym inicjatywom (np. studenci,  NGO) zasoby miasta, takie jak przestrzeń, zbiory danych i platformy informacji.

7. EKSPERYMENTUJ
Odważnie wkraczaj w nowe rozwiązania technologiczne, współpracując z partnerami biznesowymi i społecznymi. Testuj je małymi krokami na wybranych fragmentach miasta i jego organizacji. Dbaj o systemowość i synergię rozwiązań.

  •  

8. MONITORUJ, KORYGUJ, WSPÓŁDECYDUJ
Wybierz kluczowe wskaźniki rozwoju, definiuj cele, analizuj i koryguj działania. Współtwórz z mieszkańcami zadowolenie z usług miasta, zbieraj opinie i z nich korzystaj. Wspieraj nowe płaszczyzny dialogu społecznego i partycypacji.

 

9. UŁATWIAJ DOSTĘP
Wszystkie środki transportu, przestrzeń miasta i usługi miejskie powinny być tworzone w sposób przyjazny dla osób z rozmaitymi ograniczeniami.

 

 

10. WSPÓŁPRACUJ
Smart cities łączą się w sieci i dzielą swoimi doświadczeniami. Współpraca i dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi interesariuszami są warunkami koniecznymi dla inteligentnego rozwoju.

 

Dekalog powstał przy udziale grupy roboczej do stworzenia dekalogu pod przewodnictwem Mateusza Jarosiewicza na przełomie czerwca-lipca 2019.

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.