Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Tag: companies


  • Will smart cities 4.0 be green?

    On September 18-19, 2019, another 10-edition Smart City Forum took place at the Arche Krakowska Hotel in Warsaw. It is the largest cyclical meeting of local governments, companies and experts. This year, […]


Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.