Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Tag: v4 smart cities


  • V4 international Smart Cities

    Representatives of the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland (the Visegrad Group, V4) have signed an agreement on cooperation in the introduction of the Smart Cities concept, Poland’s Ministry of […]


Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.