Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Holenderskie miasta chcą współtworzyć ramy dla technologii 5G

Jak podaje serwis Cities-today  siedem holenderskich miast walczy przeciwko propozycji rządu centralnego, która dałaby swobodę instalacji 5G dostawcom usług telekomunikacyjnych.

Amsterdam, Rotterdam, Haga, Utrecht, Eindhoven, Groningen i Almere, wspierane przez Holenderskie Stowarzyszenie Miast, zrzeszające 355 samorządów mówią, że proponowany projekt ustawy – o wdrożeniu w Holandii unijnego kodeksu telekomunikacyjnego – zmusiłby ich do zapewnienia operatorom telekomunikacyjnym pełnej dostęp do zasobów publicznych. Miasta twierdzą również, że projekt ustawy nie uwzględnia obaw dotyczących zdrowia publicznego.

Obawy mieszkańców i dyskusję publiczną wywołał m.in. ten film stworzony przez grupę lokalnych aktywistów. Widać w nim jak anteny zainstalowane przy szkole przekraczają ustalone limity emisji PEM.

„Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Polityki Klimatycznej stara się jak najszybciej przeprowadzić procedurę przetargową na częstotliwości 5G”, powiedział Frans Jorna, dyrektor wykonawczy, Digital City and Innovation, City of Almere. „To dla nich oczekiwany zwrot z aukcji widma w wysokości od 3 do 4 miliardów €.” Rząd centralny jest również oskarżany o „ukrywanie” publicznych konsultacji na temat projektu ustawy podczas przerwy letniej.

Po wysłuchaniu obaw lokalnych władz ministerstwo spotkało się z miastami pod koniec września. Co zaskakujące dla Jorny i innych zebranych miast, w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele telco. „Nie rozbawiło nas to, delikatnie mówiąc, że byliśmy na tym samym stole z przedstawicielami przemysłu” – powiedział.

Powiedział, że zazwyczaj w Holandii, w przypadku innowacji takich jak 5G, rząd centralny i lokalny najpierw współpracowały w celu opracowania wspólnych ram.

Od tego czasu ministerstwo zgodziło się opracować takie ramy i odnotowuje sześć wspólnych punktów odniesienia miast, w tym wezwanie do zintegrowanej polityki antenowej; że część pieniędzy zebranych ze sprzedaży widma powinna być przeznaczona na wsparcie samorządów lokalnych; zainicjowanie wspólnego niezależnego dochodzenia w sprawie skutków zdrowotnych 5G; oraz że większy nacisk należy położyć na bezpieczeństwo.

„Z powodu Internetu Rzeczy duża część naszej infrastruktury stanie się infrastrukturą krytyczną” – dodaje Jorna.

„Należy zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo i ochronę, ale Ministerstwo Gospodarki nie zaangażowało Ministerstwa Sprawiedliwości ani krajowych służb wywiadowczych.”

Miasta chcą również, aby rozważyć inne interesy w przestrzeni publicznej, takie jak instalacja sieci do ładowania pojazdów elektrycznych, aby działania koordynować w taki sposób, aby „mieszkańcy nie widzieli w sposób ciągły remontów ich ulic”.

Rzecznik ministerstwa powiedział Cities Today, że analizują komentarze z konsultacji publicznych i nie są w stanie komentować, zanim ostateczna wersja projektu ustawy zostanie zaproponowana organowi doradczemu w sprawie ustawodawstwa i do najwyższego sąd administracyjnego.

Grupa siedmiu miast ma nadzieję, że uda im się dotrzeć ministerstwo przed końcem października, kiedy mają się spotkać. Holandia ma rozpocząć wdrażanie sieci 5G od wiosny 2020 r.

W Polsce ustawa wprowadzająca możliwość darmowego wykorzystywanie przez firmy telekomunikacyjne infrastruktury pionowej miast i wiele innych ułatwień została przyjęta we wrześniu tego roku decyzją sejmu, senatu i podpisem prezydenta RP.

Smart Cities Polska adresowało podobne i szersze kwestie w trakcie procesu konsultacji i legislacji. Proponowaliśmy też kilka rozwiązań uwzględniających bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także interes ekonomiczny poszczególnych miast.

  1. Wykonanie analizy porównawczej technologi telekomunikacyjnych pod kątem kosztów energii i bezpieczeństwa,
  2. Wprowadzenie listy opłat za wykorzystanie przestrzeni pionowych,
  3. Wypracowanie kształtu nowej Megaustawy 2.0 ze wszystkimi interesariuszami zmian telekomunikacyjnych i środowiskowych w Polsce wliczając w to również małych operatorów internetu i środowiska osób uczulonych i wrażliwych na promieniowanie.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=A450A9CA18D5B0B2C1258441004ADD26
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/CNT-138
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=87FA07F03D02A0F9C125844F004860F4

Newsletter samorzadowy Smart Cities Polska ws. Megaustawy: https://mailchi.mp/d42cce002ad0/ustawa-o-5g-samorzdy-strac-najwicej

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.

Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares