Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Nowy magazyn o Smart City

Co pół roku wychodzi na światło dzienne kolejny numer magazynu CITY:ONE. Jest to wspólne przedsięwzięcie redaktorów z grupy V4 dedykowane wymianie rozwiązań smart city w Europie Środkowej. Każdy numer zawiera sylwetki  europejskich miast z przybliżeniem ich inteligentnych rozwiązań.

  • Tym razem dowiemy się od Jakub Unucka wicegubernatora regionu morawsko-śląskiego i menadżera IT o tym jak powstrzymać emigrację zarobkową z regionu i jak rozwijana jest gospodarka oparta o wodór. Franc Bogovič – poseł Słowacji w Europarlamencie opowie o założonej przez siebie inicjatywie Smart Villages. Z obszernego wywiadu dowiesz się, czy można porównać smart cities do smart villages i czy można mówić o transferze technologii między nimi. W budżecie na rozwój regionalny UE na 2021-2027 na ten obszar zaproponowane jest wsparcie a poziomie 2.4 MLD Euro.
  • Redaktor naczelny David Barta dzieli się koncepcją Street Data Banków na przykładzie włączenia danych o gospodarce wodnej do innych systemów takich jak GIS, BIM i Digital Twin.
  • Jak powinna wyglądać sieć inteligentnych przystanków? Poznamy wyniki ankiety przeprowadzonej na ponad 300 respondentach dotyczącej wyposażenia przystanków przyszłości.
  • Czy należy ufać rankingom miejskim? Jak wyciągać z nich wnioski dotyczące rozwoju naszego miasta? Jakie są doświadczenia czeskich miast z rozwijania strategii smart city?
  • W numerze znajduje się podsumowanie panelu dyskusyjnego burmistrzów, który odbył się podczas tegorocznych targów URBIS w Brnie.

  • Jak rozwijać plan miejskiej mobilności. Jak to się stało,że Dania rozwinęła kulturę jeżdżenia rowerem, w której ponad połowa Duńczyków nie posiada samochodu? Agata Materna specjalista Smart City miasta Poznania po skończeniu studiów w Danii wróciła do rodzinnego Poznania by przenosić dobre praktyki. Przedstawi założenia polityki senioralnej na lata 2017-2021 mającej na celu wspierać aktywność starszych ludzi, pokonywać stereotypy i włączać ich do życia społecznego. Narzędziem do tego celu jest m.in. pakiet dla seniora Poznań Viva Senior zawierających kartę miejską ze zniżkami na kulturalne i sportowe wydarzenia oraz wydarzenia edukacyjne.
  • Przyglądamy się fenomenowi Gdańskiej Karty Miejskiej, która wprowadza nową kulturę komunikacji w mieście. Wychodząc z założenia, że mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami dla miasta postanowiono zadbać o nich szczególnie oferując szereg zintegrowanych z kartą benefitów.
  • Aplikację „Jestem z Gdańska” pobrało już ponad 22 tysiące osób pozwalając na bezpośredni kontakt oraz dostarczając cennych danych statystycznych o zainteresowaniu ofertą miasta.
  • Jak przeprowadzić konsultacje dotyczące modernizacji ulicy? Spora część magazynu poświęcona jest rozwojowi ekonomii społecznej, przemysłom kreatywnym i przykładach jak np. wykorzystanie starego budownictwa na kulturalne centra czy przywracanie ludzi bezdomnych do społeczeństwa na przykładzie spółdzielni Transfer Station z Pragi.

Zapraszamy do lektury.

 

Zainteresowane miasta i organizacje miejskie mogą otrzymać fizyczny egzemplarz magazynu (mateusz.jarosiewicz@smartcitiespolska.org)

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.

Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares