Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

O nas

Smart Cities Polska to pozarządowy think-and-do tank zrzeszający osoby i podmioty działające na rzecz polskich rozwiązań smart city. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, miastami i ekspertami. Wyznaczamy kierunki rozwoju i lobbujemy za nimi w strukturach rządowych.

Uczestniczymy w grupie roboczej Smart City w Ministerstwie Cyfryzacji. Wspólnie opracowaliśmy raport na temat rozwoju Internetu Rzeczy w tych inteligentnych miastach . Nasze rekomendacje z raportu są realizowane w formie projektów realizowanych przy udziale rządu.

W latach 2016-2019 przeprowadziliśmy badania mające na celu stworzenie mapy drogowej polskiego inteligentnego miasta pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Jesteśmy autorem strategii i wizji stworzenia integralnego polskiego inteligentnego miasta: „ Nowe życie w miastach, polski model przejścia do inteligentnego miasta 3.0 ”.

Opracowaliśmy wrocławskie laboratorium „FutuClub”, w którym przetestowano rozwiązania karty inteligentnego mieszkańca z elementem elementem zarządzania kompetencjami. Ściśle współpracowaliśmy ze szkołami średnimi, aby wprowadzić koncepcję inteligentnego miasta w formie poważnych gier „ Future City ” i debat.

W grupie roboczej Smart Cities Polska z naukowcami, ekspertami i praktykami projektów smart city ustaliliśmy ramy i terminy pracy. Przygotowaliśmy definicje inteligentnego miasta i zestaw podstawowych zasad dla nowych projektów: Dekalog Smart City .

Współpracujemy z wieloma miastami i managerami inteligentnych miast, aby tworzyć profile i reklamować polskie smart city za granicą.
M.in.: Wrocław, Gdynia, Lublin, Toruń, Łódź i Warszawa.
Dostarczamy magazyn City: One i biuletyn Smart Cities Polska dla trendsetterów, właścicieli firm i decydentów.

Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach:
– Inteligentny Dzień Wyszehradzki: Edukacja dla inteligentnych miast i regionów XXI wieku. Kwantyfikacja kapitału ludzkiego – od edukacji i gier po ekonomię zadań – Praga – Grudzień 2018 r.

– Spotkanie V4: Przeszłość i przyszłość Przegląd postępów w inteligentnych miastach w Polsce – Bratysława – 5 maja 2019 r

– Ekosystemy informacyjne w inteligentnych miastach. Międzynarodowe spotkanie think-tanków inteligentnego miasta – Cambridge – 3 czerwca 2019 r

W Polsce: Smart City Forum, Smart Ecosystems, Impact;

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.