Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Premiera raportu o IoT

Podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji konferencji „Internet Rzeczy – Polska Przyszłości” zaprezentowano raport „IoT w polskiej gospodarce”. Przygotowali go członkowie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, która powstała w Ministerstwie Cyfryzacji w sierpniu 2018 r.

W ponad 100-stronicowym raporcie znalazł się opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia biznesowego branży IoT, a także szereg rekomendacji. W dokumencie wskazano sektory, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści.

W pracach Grupy uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych, środowisk naukowych, związków i zrzeszeń pracodawców oraz organizacji społecznych.

Smart Cities Polska reprezentował na spotkaniu Mateusz Jarosiewicz.

– Naszym raportem chcemy pokazać potencjał Internetu Rzeczy, zwłaszcza z punktu widzenia biznesu. Ale to nie wszystko – opisujemy w nim także ograniczenia i utrudnienia, z jakimi trzeba się zmagać przy takich projektach. Polska chce się włączyć w światowy trend rozwoju, dlatego warto najpierw przeanalizować, a później usunąć potencjalne przeszkody na tej drodze – powiedział dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi MC.

Nad raportem pracowało 80 ekspertów. Zaproponowali 56 zmian w prawie oraz 23 projekty związane z branżą IoT.

W raporcie wskazano na następujące problemy i przeszkody związane z wdrażaniem IoT w Polsce:

 • Brak edukacji kierunkowej i specjalistycznej – obecnie tylko pojedyncze uczelnie oferują specjalizacje związane z IoT, co może przełożyć się na brak możliwości sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowane kadry w tej dziedzinie.
 • Brak zamówień na rozwiązania IoT ze strony dużych spółek Skarbu Państwa – problem ze skalowaniem rozwiązań na rodzimym rynku przez polskich producentów systemów IoT.
 • Brak ewidencji nowatorskich i wdrożonych prototypowych rozwiązań – asymetria informacji, ograniczająca wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami rynku.
 • Nieprecyzyjne ramy prawne dotyczące IoT – zagadnienia IoT rozproszone pomiędzy wieloma aktami prawnymi bez zachowania spójności.
 • Obecne zastosowania (głównie w sektorze logistyki i ochrony mienia) ograniczające się do rozwiązań M2M (Machine to Machine) – może to utrudnić rozwój polskich rozwiązań IoT dla rynku konsumenckiego.
 • Obowiązujące przepisy dotyczące gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania danych oraz dzielenia się nimi  ograniczającą rozwój IoT w Polsce. Jednym z ważniejszych wyzwań natury prawnej powiązanych z danymi są zagadnienia związane z własnością intelektualną. Jako że infrastruktura IoT bazuje na modelu chmurowym (cloud computing) oraz koncepcji Big Data, podobnych wyzwań będzie przybywać lawinowo

Rekomendacje branżowe Grupy ds. IoT zawarte w raporcie:

 • Poprawa koordynacji działań agencji rządowych w kontekście IoT.
 • Stworzenie i uruchomienie programu finansowania wdrożeń pilotażowych i referencyjnych dla innowacyjnych rozwiązań IoT o dużym potencjale umiędzynarodowienia, pozwalające na obniżenie ryzyka innowacji.
 • Uregulowanie możliwości wymiany lub komercjalizacji informacji uzyskanych na bazie IoT, w zakresie, który nie narusza podstawowych zasad ochrony danych osobowych, tajemnic sektorowych lub zawodowych.
 • Promocja dobrych praktyk i prekursorskich rozwiązań, np. w formie organizowanych przez rząd konkursów wyróżniających wzorcowe firmy IoT.
 • Stworzenie programów wspierających jednostki publiczne na poziomie centralnym (finansowanie, wsparcie przy wyborze technologii i wdrażaniu).
 • Zwiększenie transparentności działań organów nadzorczych, w tym – w przypadkach, gdy dana kwestia leży w zakresie właściwości kilku z nich – wydawanie wspólnych jednoznacznych objaśnień, będących efektem konsultacji społecznych i uzgodnień między organami.
 • Wprowadzenie ulg podatkowych za stosowanie rozwiązań IoT.
Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares