Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Smart City w Poznaniu: III Forum Rozwoju Miast i Warsztaty OASC

Poznaj smart city w Poznaniu! Już za chwilę startuje III Forum Rozwoju Miast. Rozpocznie się ona już w najbliższą środę 9.10.2019 od warsztatów organizowanych przez Open & Agile Smart Cities. Gościem specjalnym jest Charles Montgomery – kanadyjski pisarz i urbanista, autor bestsellera „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta„.

W prowadzonej podczas forum dyskusji weźmiemy szanse i wyzwania dla inteligentnych miast przyszłości w dobie szybkiego postępu technologicznego i zmian w środowisku naturalnym.

Osią forum są trzy bloki tematyczne: Inteligentne rozwiązania włączające mieszkańców (Smart Inclusive City Actions), Inteligentne formy komunikacji społecznej (Open Smart City Actions) oraz Inteligentne, czyste technologie energetyczne (Energy Cleantech Smart City).

Wśród prelegentów będzie również Frans-Anton Vermast – doradca strategiczny oraz międzynarodowy ambasador smart city dla Amsterdamu, światowej klasy ekspert w dziedzinie poszukiwania możliwości dla nowych sprzętów i usług, które czynią z miast i ich regionów miejsce bardziej przyjazne dla ludzi.

Organizatorami III Forum Rozwoju Miast są jednostki zaangażowane w rozwój idei smart city: Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich.

Dowiedz się więcej o smart city w Poznaniu! https://poznan.pl/smartcity

O Forum Rozwoju Miast – Organizatorzy i prelegenci

Miasto to środek do celu, jakim jest pewien określony styl życia. Jako takie może być odzwierciedleniem tego, co w nas najlepsze, może być wszystkim, czym tylko zapragniemy.

Charles Montgomery

W inteligentnych miastach przyszłości najważniejsi są mieszkańcy. Uwzględnianie ich potencjału i włączenie społeczności lokalnej w planowanie miasta to najprostszy i najtańszy sposób na tworzenie lepszego miejsca dla wszystkich.

Przyszłe miasta muszą przemyśleć zaangażowanie użytkowników. Miasta są najbardziej dynamiczne, kiedy połączymy miasto i ludzi we współpracy a nie będziemy ich rozdzielać.

Helle Søholt Współzałożycielka i Dyrektor Generalny firmy Gehl Architecs

W inteligentnych miastach przyszłości najważniejsi są mieszkańcy. Uwzględnianie ich potencjału i włączenie społeczności lokalnej w proces planowania miasta to najprostszy i najtańszy sposób na tworzenie lepszego miejsca dla wszystkich.

Miasta przyszłości nie powinny stawiać na pierwszym miejscu technologii. Przed ukierunkowaniem rozwoju inteligentnych miast tylko na technologię ostrzega coraz więcej ekspertów wskazując, że nie może ona być celem samym w sobie w rozwiązywaniu współczesnych problemów miejskich. Nie oznacza to jednak odrzucenia możliwości korzystnych zmian w funkcjonowaniu miasta, gwarantowanych przez nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jednak nawet najbardziej zaawansowana technologia jest tylko narzędziem, a nie celem polepszenia jakości życia mieszkańców. Ciągły dialog społeczny, otwartość i wsłuchiwanie się w opinie użytkowników miasta to najlepsza gwarancja, że miasto w sposób najlepszy wykorzystuje nowoczesne technologie, aby stawać się coraz bardziej przyjaznym inteligentnym miastem przyszłości.

W prowadzonej podczas forum dyskusji na ten temat pod uwagę weźmiemy szanse i wyzwania dla inteligentnych miast przyszłości w dobie szybkiego postępu technologicznego i zmian w środowisku naturalnym, otwieranie się inteligentnych miast na społeczne smart innowacje i tworzenie ich wspólnie z użytkownikami. Osią forum są trzy bloki tematyczne: Inteligentne rozwiązania włączające mieszkańców (Smart Inclusive City Actions), Inteligentne formy komunikacji społecznej (Open Smart City Actions) oraz Inteligentne, czyste technologie energetyczne (Energy Cleantech Smart City).

Debata: Smart city. Technologia w służbie zaradnych społeczności

Tytułowe rozumienie smart city nie jest wcale oczywiste. Jest raczej postulatem urbanistów, architektów czy badaczy społecznych, takich jak np. Richard Sennett, Reinier de Graaf, Saskia Sassen czy Adam Greenfield (by wymienić tylko najbardziej znanych), którzy z niepokojem przyglądają się najbardziej rozpowszechnionemu pojmowaniu miast inteligentnych – gdzie technologia zdaje się być celem samym w sobie, a konsekwencje fetyszowania jej skuteczności w rozwiązywaniu problemów współczesnych miast pozostają zbyt rzadko rozpoznawane.

Krytycy technofilskiego podejścia do smart cities wskazują na ryzyka związane m.in. z:

  • postępowaniem prywatyzacji usług publicznych;
  • dysfunkcjonalnością projektowanych rozwiązań w krótkim okresie czasu (skutek uproszczonego modelu miasta i problemów społecznych stojących u podstaw tych rozwiązań);
  • wzrostem nadzoru i brakiem kontroli nad ogromem danych gromadzonych o mieszkańcach przez rozsiane po mieście czujniki;
  • postawą kliencką zastępującą u mieszkańców ideę obywatelską (co stanowi zagrożenie dla i tak zagrożonej demokracji);
  • obniżeniem poziomu kompetencji społecznych i osłabieniem więzi;
  • oddelegowaniem odpowiedzialności za tworzenie nowych utopii na korporacje.

Mielibyśmy zatem do czynienia ze zjawiskiem cokolwiek paradoksalnym- nowe technologie miejskie zamiast podnosić, raczej obniżałyby tzw. odporność miast na możliwe napięcia i kryzysy (gospodarcze, klimatyczne, społeczne).

Te i podobne głosy nie oznaczają oczywiście zupełnego odrzucenia możliwości stwarzanych przez postęp technologiczny, ale raczej zmianę ramy myślenia o innowacjach miejskich, które mogą być tego skutkiem. Ben Green, autor książki o znaczącym tytule „The smart (enough) city”, postuluje spojrzenie holistyczne, w którym technologia zamiast obietnicą wyręczenia, staje się na powrót narzędziem w rękach włodarzy i społeczności miejskich.

prowadzący: dr Maciej Frąckowiak

Wybrani prelegenci forum:

Iwona Matuszczak-Szulc

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Odpowiada za kontakty z partnerami zagranicznymi, nadzoruje prace związane z ratingiem Miasta Poznania agencji Moody’s, Fitch. Koordynuje prace związane z analizami statystycznym dotyczącymi rozwoju miasta. Jest odpowiedzialna za proces uaktualniania i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Poznania oraz koordynowanie udziału Poznania w Agendzie Miejskiej UE. Nadzoruje stosunki zagraniczne Miasta Poznania. Koordynator projektu Get into the swing of the City, którego celem była diagnoza i wsparcie kreatywnych przedsiębiorstw skupiających pokolenie Y. Nadzoruje prace Think-Tanków przy Prezydencie Miasta Poznania. Pomysłodawczyni i główna organizatorka Forum Rozwoju Miast.

Gerhard Hartmann

Urodzony 6.02.1966 r. w Wiedniu. Żonaty, dwie córki. Hobby: rodzina i golf. W Urzędzie Miasta Wiedeń od 1.04.1986 r. Działał w następujących obszarach: od pracy zmianowej w pracy operacyjnej (VAX-VMS i PDP), przez zarządzanie operacyjne Unix, aż po usługi internetowe i intranetowe. Od 2000 r. związany z różnymi projektami w e-administracji, od 2012 r. w środowisku Smart City, a od 2011 r. w Biurze Głównym Danych Open Government Data. Jest odpowiedzialny za liczne projekty polegające na współpracy i obsłudze DACHLI OGD oraz działań OGD Austria. W IT koordynuje unijny projekt Smarter Together oraz wynikową platformę danych opartą na FiWare.

Jonas Lindemann

Od kilku lat pracuje nad “co-everything” czyli wspólnym dostępem wielu osób do wiedzy, rzeczy i usług. Jako współzałożyciel i dyrektor generalny Hafven, jednej z największych społeczności innowacyjnych w krajach niemieckojęzycznych, prowadzi przestrzenie coworkingowe i produkcyjne, akceleratory i różne programy innowacyjne. W 2017 roku został powołany do Rady Ekspertów w Niemczech jako członek Centrum Kompetencyjnego Przemysłu Kulturalnego i Kreatywnego Republiki Federalnej Niemiec, a także jest zaangażowany w inne komitety doradcze w kwestiach cyfrowych i przedsiębiorczości. Niemiecki przedsiębiorca, urodzony w 1983 roku, od 20 roku życia założył kilka firm z różnych branż. Jonas obecnie mieszka i pracuje w Hanowerze w Niemczech.

Michał Łakomski

Absolwent zarządzania na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu aplikacji mobilnych. Zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Nadzoruje obszar systemu zarządzania, serwisów i technologii informacyjnych, bezpieczeństwa informacji, spraw organizacyjnych i archiwum. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City.

Charles Montgomery

Charles Montgomery to wielokrotnie nagradzany autor, urbanista i lider zespołu kreującego szczęśliwsze miasta na całym świecie. Jego książka bada punkty przenikania się pomiędzy projektowaniem miejskim a kiełkującą nauką szczęścia. The New York Times napisał: Miasto Szczęśliwe porusza problemy, których większość z nas zbyt długo unikała. Czy mieszkamy w dzielnicach, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi? To nie jest głupie pytanie. Montgomery zachęca nas do zadania go bez poczucia wstydu oraz do poważnego przemyślenia odpowiedzi.

Warsztaty: Follow the Data, czyli innowacje oparte na danych

Każda gmina gromadzi i przechowuje ogromne ilości najważniejszego zasobu w dzisiejszym cyfrowym świecie, tj. danych. Często dane te gromadzone w obrębie miasta lub wspólnoty są rozrzucone między różnymi departamentami lub instytucjami miejskimi. Utrudnia to miastu uzyskanie informacji o tym, jakie dane są dostępne i które dane należy zebrać w przyszłości, aby pomóc w rozwiązaniu problemów stojących przed miastem – od zarządzania ruchem po zbieranie odpadów – w celu zapewnienia lepszych usług, a tym samym lepszej jakości życia dla jego mieszkańców.

Te interaktywne warsztaty są przeznaczone dla tych osób, które pragną:

  • oferować lepsze usługi dla swoich mieszkańców w oparciu o lepsze dane;
  • rozpocząć proces innowacji napędzany danymi;
  • stymulować wymianę danych między wydziałami/jednostkami;
  • poznać narzędzia open source oparte na mechanizmach OASC w celu lepszej integracji danych.

Agenda

14:30 Poczęstunek powitalny
15:00 Powitanie i wprowadzenie – Tworzenie grupy i ustalanie celów
15:15 Challenges First: Jakie pilne wyzwania stoją przed naszym miastem?
Shareback – Uczestnicy dzielą się pomysłami

Datastorming – Jakimi danymi dysponujemy dzisiaj? Czym będziemy dysponować jutro? Co przyniesie przyszłość?

Przerwa
Narzędzie Digital Enabler
Opportunities Next – Czy zestawy danych (obecne i przyszłe) mogą pomóc w rozwiązaniu miejskich wyzwań?
Shareback – Wymiana doświadczeń w zakresie innowacji dzięki wykorzystaniu danych
Podsumowanie
18:00 Networking

Warsztaty powstały przy udziale: Open & Agile Smart Cities (OASC)

Jest to międzynarodowa sieć inteligentnych miast non-profit, której celem jest tworzenie i kształtowanie powstającego globalnego rynku danych i usług inteligentnych miast. Jesteśmy już dziś w czołówce jutrzejszych standardów danych miejskich, usług i technologii – i pracujemy w oparciu o potrzeby miasta przy wsparciu przemysłu. W przeciwieństwie do innych sieci miejskich, OASC opiera się na wdrażaniu i koncentruje się na otwartych platformach i zaangażowaniu obywateli.

Wizją inicjatywy Open & Agile Smart Cities jest stworzenie otwartego rynku inteligentnych miast w oparciu o potrzeby miast i społeczności.

OASC szybko się rozwija i łączy ponad 140 inteligentnych miast na całym świecie w sieciach krajowych z 27 krajów i regionów. Wspólnie dążymy do ustanowienia minimalnych mechanizmów interoperacyjności (MIM) niezbędnych do stworzenia rynku inteligentnego miasta. MIM to proste i przejrzyste mechanizmy, gotowe do użycia w każdym mieście, niezależnie od wielkości i pojemności. Wdrażając MIM, miasta zwiększają szybkość i otwartość innowacji i rozwoju, jednocześnie zmniejszając koszty i nieefektywność. Zasadniczo MIM pozwalają miastom zaangażować się w globalną transformację cyfrową.

Wymagana jest rejestracja na warsztaty. Rejestracji można dokonać pod adresem: https://www.eventbrite.co.uk/e/follow-the-data-tickets-74692018839.
Podsumowanie forum z 2017 roku:

 

Smart Cities Polska to pozarządowy think-and-do tank zrzeszający osoby i podmioty działające na rzecz polskich rozwiązań smart city. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, miastami i ekspertami. Wyznaczamy kierunki rozwoju i lobbujemy za nimi w strukturach rządowych.
Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares