Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Tag: coliving


  • Wiedeń – modelowe smart city

    Wiedeń to modelowe smart city przodujące w światowych rankingach. Polskie miasta już dziś biorą z niego przykład podobnie jak spółki realizujące program Mieszkanie+

  • Smart City w Poznaniu: III Forum Rozwoju Miast i Warsztaty OASC

    Poznaj smart city w Poznaniu! Już za chwilę startuje III Forum Rozwoju Miast. Rozpocznie się ona już w najbliższą środę 9.10.2019 od warsztatów organizowanych przez Open & Agile Smart Cities. […]


Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.