Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Tag: polskie smart city


  • Jak przyśpieszyć rozwój smart cities w Polsce

    Polska administracja publiczna przeszła długą drogę w ciągu ostatnich 4-lat. Praktyki znane na świecie w sektorze innowacji zostały dość sprawnie przeniesione na polski grunt. Pamięć instytucjonalna została zbudowana w kilku […]


Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.