Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Utalentowane i Inteligentne Miasta

Żyjemy w epoce wykładniczego przyśpieszenia wymiany informacji. Wyłanianie się takich narzędzi jak sztuczna inteligencja i kwantowe komputery pozwoli nam szybko przemieszczać się po przestrzeni Internetu i materialnego świata.
Najważniejsze pytanie, które należy wobec tego zadać, to to gdzie dokładnie chcemy być. Już dziś platformy  takie jak Netflix wiedzą, jaką serię będziesz chciał oglądać jutro, w oparciu o twoje wcześniejsze zachowania na stronie.
Czy podobnie może być jeśli chodzi o wyzwania rozwojowe w edukacji i na rynku pracy?

Wyobraź sobie, że w mieście „smart” otrzymujesz na zawołanie zbiór sugestii: z kim warto się spotkać i gdzie udać się by realizować swoje marzenia, cele i pasje. Dodatkowo twój transport na najbliższe spotkanie jest organizowany za ciebie w optymalny środowiskowo i czasowo sposób.

Nie musisz troszczyć się o godzinę spotkania, ponieważ osobisty miejski terminal pilnuje by wszystkie strony dotarły na miejsce w tym samym czasie, a w razie niespodziewanego wydarzenia jest w stanie zmienić aranżację dnia tak, by nikt nie stracił czasu.

Takie projekty już istnieją i sztuczna inteligencja pomagająca nam się rozwijać w kontekście miasta powoli zaczyna schodzić do praktyki.

Ponieważ jesteśmy bardziej świadomi siebie i naszych celów, zewnętrzny świat reaguje na nasze zachowania z coraz większą synchronicznością. Jeśli potrafimy się komunikować, to odpowiada nam tym czego potrzebujemy. To tylko jedna podstawowa i bardzo stara wiedza oparta na koncepcji podświadomości i selektywnej percepcji. Wspomagana przez nasze najnowsze osiągnięcia cywilizacyjne takie jak kwantowa inteligencja szukająca optymalnych zestawień połączeń w miliardach możliwości.

Psychologia, która zgłębialiśmy by doradzać w karierach zawodowych wyjaśnia, że ​​głównym czynnikiem zadowolenia z określonej sytuacji jest zestaw relacji z otoczeniem i ludźmi, którzy najbardziej nam odpowiadają. Nasze miasto pomaga nam stworzyć odpowiadający naszemu rozwojowi i harmonii zestaw relacji.

Test obrazkowy, który stosujemy mierzy poziomy rodzajów relacji, które zaspokajają nasze potrzeby. Są one tak samo realne jak jedzenie i picie, choć często ich nie znamy i nie wiemy dlaczego jesteśmy smutni, depresyjni lub sflustrowani aktywnością zawodową.

Dla jednej osoby dobry zestaw relacji to będzie praca za biurkiem w świecie liczb (nazywamy to czynnikiem V i pracą autora analityka), a dla drugiego będzie to energiczna komunikacja z innymi w kierunku realizacji ambitnego celu (typ uczestnika moderatora z dużym natężeniem czynnika S lub S`).

W różnych ontologiach typy relacji można opisać i sklasyfikować różnie, natomiast stosowana przez nas metoda jest rozwijana przez kilkadziesiąt lat przez polską naukę i praktykowana przez setki praktyków z coraz większymi sukcesami.

Dzięki psychologii i technologii pomagamy ludziom wychodzić ze strefy niemocy i depresji oraz układać satysfakcjonującą ścieżkę kariery

Uczyniliśmy doświadczenia z dziesiątek lat pracy i upraszczania  częścią naszego języka i platformy kompetencji dla inteligentnych miast. Możemy teraz użyć ich w pomocy milionom zamiast pojedynczym osobom korzystając z efektu skali.

W naszej wizji miasta przyszłości pomagają mieszkańcom dostosować świat zewnętrzny do naszych głębokich wewnętrznych potrzeb. Balansować dietę różnych spotkań i kontekstów, w których istniejemy zawodowo.

Elementem modelu inteligentnego miasta wytwarzanego przez Smart Cities Polska, nie jest wyłącznie kombinacja zewnętrznych czujników, ale przede wszystkim głęboki radar naszych wewnętrznych potrzeb, który zagłębia się w naszą psychikę i strukturę każdego ja.

Czy to nie pasuje do koncepcji technokratycznego miasta utopii z kamerami i antenami radiowymi na każdym rogu? Nie mamy z tym wiele wspólnego, wręcz od 4 lat promujemy życie offline: https://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/chatspot-wroclawianie-namawiaja-zostaw-smartfona-i/ar/c1-3469853

W naszym żywym laboratorium we Wrocławiu pracowaliśmy fizycznie z młodymi ludźmi nad rozwiązaniami, które pomogą im na rynku pracy przyszłości teraźniejszości. Testowaliśmy tam najnowsze osiągnięcia psychologii oraz nowe podejście do motywacji i rozwoju interpersonalnego młodych studentów.

Wykorzystaliśmy naszą wyobraźnię i narzędzia z dziedziny gamifikacji, aby stworzyć fascynującą grę obejmującą całe miasto. Polegała na pokonaniu owianego tajemnicą anty-twórcy poprzez wspólną pracę nad rozwijaniem własnych i zespołowych umiejętności twórczych.

Co nam to dało?

Podczas rocznego procesu próbowaliśmy odpowiedzieć na wiele pytań:

  1. Jak zastosować krajowe ramy kwalifikacji w dostępnej formie?
  2. Kim będą dobrzy programiści? Kto nigdy się nim nie stanie?
  3. Jak zmienić myślenie o mieście i jego roli w nim?
  4. Jak rozpoznać talenty na wczesnym etapie?
  5. Jak możemy budować takie cechy, jak przywództwo, zaangażowanie, przedsiębiorczość.

Miasta w Europie planują podjąć natychmiastowe działania w kierunku mapowania oraz wspierania kompetencji i podejść cyfrowych i przyszłych.  My dostarczamy im gotowych wzorców sprawdzonych rozwiązań, które są zrównoważone pod kątem psychologicznym i technologicznym.

Z jednej strony pomagamy uczniom lepiej się poznać (umiejętności interpersonalne wciąż są w deficycie w świecie małych ekranów smartfona), a z drugiej poznać swojej tożsamości i wewnętrznych potrzeb i dzięki ich artykulacji umożliwiając transformacją świata zewnętrznego.

Rozwiązanie Future City – Zdobądź pracę w zawodach przyszłości ewoluowane przez ekspertów od innowacji cechuje się 10-krotnie mniejszymi kosztami związanymi z udziałem jednego uczestnika w programie wejścia na rynek pracy. Dodatkowo redukujemy do 0 przerwę czasową między edukacją a rynkiem pracy, gdyż transfer następuje płynnie, jak start samolotu.

obraz jest bardziej uniwersalny od tekstu

Wiele rzeczy odbywało się zgodnie z najnowszym trendem komunikacji za pomocą obrazu. Debaty i spotkania były rejestrowane nie tylko przez kamery, ale także rysowane, ,a kluczowe symbole znalazły się na muralu w szkole.

Uczniowie tworzyli własne profile za pomocą ikon i piktogramy. Ich kod oznaczał ich marzenia, główne talenty  i umiejętności z którymi identyfikowali się nasi młodzi „gracze” na początku gry.

Wymagaliśmy w ten sposób komunikowania własnych odkryć interpersonalnych.  Wymiana wizytówek pomagała odnajdywać wspólne obszary i wzbudzać zaciekawienie aspektami, które nie pojawiają się w codziennych rozmowach na korytarzu w szkole.

Stworzyliśmy osobiste strony internetowe, wizytówki i prezentacje zespołów. Pomagało to uczniom (i nam jako twórcom platformy rynku pracy przyszłóści) zrozumieć każdą unikalną funkcję i potencjalną rolę. Ostatnim etapem było stworzenie małego projektu jako zespołu dla jednej z lokalnych firm lub organizacji pozarządowej.

Smart city dla rynku pracy, miast i województw

Komunikacja z grupą rówieśniczą była równie ważna jak przepływ informacji z platformą doradców zawodowych i mentorów. Ustanowiliśmy ramy wewnętrznych ścieżek rozwoju gier i indywidualnych kompetencji. W przyszłości sztuczna inteligencja może również odgrywać ważną rolę w ekosystemie, dlatego musimy komunikować nasze potrzeby i intencje w zrozumiałym dla niego języku, aby pomóc w zasugerowaniu ścieżki do osiągnięcia naszych osobistych celów. Odkrywamy, że odznaki i ikony mogą być świetnym narzędziem do budowania wspólnego języka między różnymi aktorami.

Wyniki oceny projektu dały wybitne wyniki. Ponad 60% ludzi czuje się bliżej grupy, co jest dobrą pomocą w sytuacji rosnącego wyobcowania w świecie cyfrowym i mobilnym. Większość uczestników zrealizowała własne potrzeby i marzenia i zrobiła pierwszy krok, aby je spełnić. Na koniec powtórzyliśmy i przeprowadziliśmy symulacje rozmów z przyszłym pracodawcą HR, aby dać szansę nowo nabytym kompetencjom

Nasz model został rekomendowany do wdrożenia w całym kraju. Uważam jednak, że mało kto w sektorze technologii rozumie znaczenie miękkich technologii w ekosystemie inteligentnego kraju i miasta. Nawet jeśli jest to podkreślone w najnowszych strategiach cyfrowych dla UE, nie ma rozwiązania wspierającego masową ocenę talentów i ciągły proces mapowania.

Podstawowym elementem wizji i strategii Smart Cities Polska jest budowanie inteligentnych miast na kapitale społecznym i wspieranie go poprzez dostarczanie cyfrowych narzędzi do diagnozy kompetencji oraz miejsc spotkań i współpracy.

Kolejnym etapem naszej podróży będzie przeprowadzenie eksperymentu z naszym żywym laboratorium na większą skalę i udoskonalenie technologii stojących za zarządzaniem grupami i procesami rozwoju wspólnych projektów. Nasi nowi członkowie zespołu będą ekspertami w dziedzinie sztucznej inteligencji, botów i platform e-learningowych. Chcemy również rozpocząć współpracę międzynarodową, stąd tłumaczenie naszej metody pracy na język rosyjski i angielski.

BREAKING MUSE: Mateusz Jarosiewicz

"CHCĘ SPRAWIAĆ, ŻEBY LUDZIOM CHCIAŁO SIĘ ŻYĆ".MATEUSZ JAROSIEWICZ – TWÓRCA WIZYTÓWEK PRZYSZŁOŚCI. Mateusz Jarosiewicz to biznesmen, wizjoner, coach, projektant polskiego systemu dla inteligentnych miast www.doradcyprzyszlosci.pl. Mat Jar interesuje się ideologią "smart city". Zaprojektował wizytówki przyszłości, tworzył COCOBAR.wroclaw, współprowadzi Futuclub i aktywizuje młodzież. #breakingmuse #mateuszjarosiewicz #matjar #futuclub #smartcity #wroclove #wroclaw

Zveřejnil(a) Breaking Muse – Pokaż, co masz dne Pondělí 5. prosince 2016

Czego nauczyłem się o sobie podczas projektu: test potwierdza, że ​​jestem charakterystycznym uczestnikiem (czynnik S ‚), więc chcę uczestniczyć w kulturze i wartościach oraz osobowości technika (czynnik V’), więc chcę zdobyć wiedzę jak działać skutecznie. Temperamentnie jestem przeciwny grupie (czynnik -O) i materii (czynnik M), dlatego działam jako niezależny analityk.

Czy moja obecna praca spełnia moje osobiste potrzeby związane z relacjami?

Rola koordynatora zespołów zajmujących się rozwojem systemów dla miast jest zgodna z moimi potrzebami społecznymi i technicznymi. Pracuję zarówno na modelach teoretycznych, jak i sporadycznie podczas pracy w sieci z ludźmi. W środowisku żywych laboratoriów mogę pracować z młodymi ludźmi, dzięki czemu mogę zaspokoić potrzeby związane z uczestnictwem. To dobry prognostyk satysfakcji i harmonijnej kariery.

Wszyscy są inni i musimy wiedzieć, jak szybko łączyć się w nowe zespoły, używając jednego języka i metodologii powiązanej z AI. Ta samoświadomość wystarczy, aby dokładnie dopasować potencjalne role w ekosystemie i zachowaniu zespołu. Dzięki temu możemy zmienić nasze talenty na rynkowe kompetencje oraz pojawiać szybko tam tylko gdzie jesteśmy potrzebni i mile widziani. Oznacza to więcej życia i czasu na nasze pasje i marzenia. Czego możemy chcieć więcej?

Korzystając z najnowszych metod, zajmuje mniej niż 15 minut, aby zobaczyć moją własną strukturę z wielką precyzją. Jest to łatwiejsze niż testy ilościowe oparte na takich pytaniach jak popularna metodologia DISC lub MBTI, chociaż wyniki są skorelowane.

Jeśli chcesz odkryć swoje osobiste czynniki napędzające temperament, charakter i osobowość, wyślij mi komentarz e-mailem. Jeśli chcesz ulepszyć swoje miasto za pomocą narzędzia do odkrywania talentów i mapowania kompetencji, zapytaj mnie, jak możemy współpracować: mateusz.jarosiewicz@smartcitiespolska.pl

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.
shares