Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Prawo w biznesie nowych technologii

Oświadczenie V4 Smart City

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE MINISTERÓW V4 ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ INTELIGENTNYCH MIAST

O OKAZJI KONFERENCJI V4 – SŁOWACJA W STRONĘ INTELIGENTNYCH MIAST

Kraje V4, reprezentowane przez przedstawicieli ministerstw odpowiedzialnych za rozwój Smart City z perspektywy MŚP, zwołane w Bratysławie 5 marca 2019 r. Na konferencji „V4 – Słowacja wobec inteligentnych miast” z okazji słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Wiedząc, że profesjonalne zespoły z krajów V4 zawarły porozumienie w sprawie profesjonalnej współpracy i korzystania ze wspólnych narzędzi do promowania innowacji w obszarze Smart City w Europie Środkowej w celu stworzenia jednolitego rynku innowacji dla usług publicznych świadczonych przez władze lokalne i firmy (głównie MŚP) oraz wiedząc, że pomyślne wdrożenie Smart City zależy od umiejętności współpracy i wymiany narzędzi i wyników projektów innowacyjnych,

Jesteśmy zobowiązani do:

Dążenie do stworzenia i wspierania ponadnarodowego zespołu koordynacyjnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Smart City i innych odpowiednich podmiotów, oraz wspieranie innowacji wynikających z podpisanego wspólnego oświadczenia,

Wspieranie wspólnych platform dzielenia się i standaryzacji innowacyjnych usług publicznych oraz katalogu innowacyjnych usług publicznych,

Wspieranie standaryzacji innowacyjnych usług publicznych poprzez projekty demonstracyjne tworzone przez wspólne zespoły oraz wspólną ocenę w 2020-24,

Wspieranie usprawnienia zarządzania miastami i ich obszarami miejskimi powyżej ich granic administracyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez ulepszenie współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami i promowania innowacyjnych rozwiązań związanych ze świadczeniem usług publicznych,

Wspieranie wspólnych działań sieciujących i edukacyjnych w celu połączenia krajowych działań innowacyjnych i innowacyjnych firm w Europie Środkowej,

Wspieranie współpracy międzynarodowej z podobnymi zaawansowanymi lub ponadnarodowymi strukturami innowacji (np. Nordic Edge, Future Cities Catapult itp.),

Wspieranie rządu wiedzy działającego na wspólnym zestawy danych z różnych krajów w celu wsparcia pojawienia się globalnych innowacji, uproszczenia procesów, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, zwiększenia możliwości cyfrowych urzędników i budowania zdolności administracji publicznej.

Kraje V4 uznały potrzebę zintensyfikowania dialogu politycznego i kontynuowania wymiany na wysokim szczeblu, pod warunkiem że wszystkie te działania będą miały charakter uzupełniający w stosunku do ich poprzedniej współpracy. Kraje V4 zgodziły się, że temat innowacji i inteligentnych miast będzie częścią nadchodzących programów prezydencji V4.

Bratysława, 5 marca 2019 r

Rastislav Chovanec Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej
David Koppitz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej
Balázs Weingartner Ministerstwo Innowacji i Technologii Węgier

Pobierz Dekalog w PDF
Dołącz do newslettera koordynatorów Smart Cities Polska
Szanujemy Twoją prywatnośc / We respect your privacy.
Newsletter Smart Cities Polska
Bądź krok w krok z rozwojem branży smart city w Polsce i pobierz kodeks 10-najważniejszych wartości w budowie udanych przedsięwzięć smart city!
Szanujemy Twoją prywatność.